Časté otázky

K energetickým certifikátom.

Idem kolaudovať rodinný dom, aké sú požiadavky pri kolaudácií?

Požiadavky pri kolaudácií sú dané nasledovne:

  • v prípade, že bolo stavebné povolenie vydané do 31.12.2020, požiadavkou pri kolaudácií je dosiahnutie energetickej triedy A1 pri novostavbách, resp. B pri obnovovaných budovách,
  • v prípade, že bolo stavebné povolenie vydané po 1.1.2021, požiadavkou pri kolaudácií je dosiahnutie triedy A0 pri novostavbách, resp. A1 pri obnovovaných budovách.

Počas výstavby nastali stavebné zmeny – je to problém?

Pre naše výpočty sú podstatné zmeny ako napr. zmena tvaru objektu, zrušenie suterénu, vytvorenie alebo zrušenie obytného podkrovia. Dispozičné zmeny v rámci interiéru náš výpočet neovplyvňujú. V prípade, že počas výstavby nastali zásadné zmeny oproti projektu, je potrebné zaslať nám projekt skutkového stavu. Ak ide len o menšie zmeny (napr. zmena umiestnenia alebo veľkosti vonkajších otvorov, zmena hrúbky alebo typu zateplenia, zmena murovacieho materiálu), stačí nám slovný opis týchto zmien, prípadne jednoduchý nákres rukou do existujúcich výkresov.

Môžem počítať s bezproblémovou kolaudáciou rodinného domu aj v prípade, že som pri realizácii technológií nepostupoval podľa projektu (iný zdroj tepla a pod.)?

Na základe nami vykonaného výpočtu zistíme, do akej energetickej triedy stavba aktuálne patrí – v prípade, že nespĺňa požiadavku ku kolaudácií, je potrebný návrh lokálnych rekuperačných jednotiek, obnoviteľných zdrojov energie alebo iné individuálne navrhnuté riešenie.

Aký zdroj tepla je najvýhodnejší a aký je najmenej výhodný z hľadiska energetickej bilancie?

Najpriaznivejším zdrojom tepla na vykurovanie z hľadiska primárnej energie je kotol alebo krb na drevo. V prípade krbu na drevo je dôležitý aj fakt, či sú realizované aj teplovzdušné rozvody.

Z hľadiska primárnej energie je najnepriaznivejším zdrojom tepla elektrina (podlahové káblové vykurovanie, teplovodné vykurovanie napojené na elektrický kotol, sálavé elektrické panely a pod.). Táto skutočnosť je zapríčinená vysokým faktorom primárnej energie elektriny definovaným v zákone.

Môžem dosiahnuť energetickú triedu A0 aj v prípade, že je zdrojom tepla elektrina?

Áno. V prípade použitia elektriny ako zdroja tepla odporúčame na dosiahnutie energetickej triedy A0 inštaláciu napr. rekuperácie, krbu s teplovzdušnými rozvodmi, zásobníka teplej vody s integrovaným tepelným čerpadlom. Ďalšou možnosťou je kombinácia technológií so solárnymi alebo fotovoltickými panelmi, pričom potrebnú plochu panelov je potrebné určiť výpočtom.

Možno konštatovať, že na dosiahnutie energetickej triedy A0 je vždy potrebná rekuperácia?

Vo väčšine prípadov áno. Avšak v prípade použitia energeticky priaznivých zdrojov tepla (napr. kotol na drevo), prípadne obnoviteľných zdrojov energie (solárne alebo fotovoltické panely), rekuperácia nie je vždy potrebná – odpoveď na otázku závisí najmä od použitých zdrojov tepla, ale aj od dispozičných a tepelnotechnických parametrov budovy.

Môj dom je predbežne zatriedený do energetickej triedy A1. Pomôže zväčšenie hrúbky zateplenia k dosiahnutiu energetickej triedy A0?

V prípade, že je hodnota primárnej energie blízko hranice A0, zväčšenie hrúbky zateplenia môže dopomôcť k dosiahnutiu tejto triedy. Avšak ak je už dom dobre zateplený, extrémne navyšovanie hrúbok tepelných izolácií je vo väčšine prípadov neefektívne.

Ak je hodnota primárnej energie ďaleko od dosiahnutia hranice A0, je potrebná inštalácia rekuperácie, obnoviteľných zdrojov energie alebo iných energeticky priaznivých technológií.

Ako sa dostanem do energetickej triedy A0?

Je niekoľko možností, ako môže rodinný dom dosiahnuť energetickú triedu A0 – pri každom dome je potrebný osobitný prístup k návrhu technológie, a to najmä na základe Vašich možností a požiadaviek. Na základe našich skúseností však môžeme v skratke popísať niekoľko orientačných modelových príkladov.

Pri dobre zateplenom jednopodlažnom rodinnom dome – bungalove, s podlahovou plochou cca 100 m2 sú nasledovné technologické možnosti na dosiahnutie energetickej triedy A0:

Plynový kotol:

Alt. 1a) Plynový kondenzačný kotol (ako zdroj tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody) + krb na drevo + rekuperácia

Alt. 1b) Plynový kondenzačný kotol (ako zdroj tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody) + solárne panely (3 panely s celkovou plochou cca 6 m2) + rekuperácia

Alt. 1c) Plynový kondenzačný kotol (ako zdroj tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody) + krb na drevo + solárne panely (4 panely s celkovou plochou cca 8 m2)

Tepelné čerpadlo:

Alt. 2a) Tepelné čerpadlo vzduch-voda (ako zdroj tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody) + rekuperácia

Alt. 2b) Tepelné čerpadlo vzduch-voda (ako zdroj tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody) + krb na drevo

Alt. 2c) Tepelné čerpadlo vzduch-voda (ako zdroj tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody) + solárne panely (2 panely s celkovou plochou cca 4 m2)

Elektrické vykurovanie:

Alt. 3a) Elektrické vykurovanie (podlahové káblové al. teplovodné napojené na elektrokotol) + krb na drevo s teplovzdušnými rozvodmi do všetkých obytných miestností + zásobník na prípravu teplej vody s integrovaným tepelným čerpadlom + rekuperácia

Alt. 3b) Elektrické vykurovanie + fotovoltické panely (12 panelov s celkovým výkonom cca 3 kwp – napojených na podlahové káblové vykurovanie alebo na elektrokotol) + zásobník na prípravu teplej vody s integrovaným tepelným čerpadlom + rekuperácia

Alt. 3c) Elektrické vykurovanie a príprava teplej vody + fotovoltické panely (16 panelov s celkovým výkonom cca 4 kwp – napojených na podlahové káblové vykurovanie, elektrokotol al. elektrický zásobník) + rekuperácia

Alt. 3d) Elektrické vykurovanie a príprava teplej vody + fotovoltické panely (28 panelov s celkovým výkonom cca 7 kwp – napojených na podlahové káblové vykurovanie, elektrokotol al. elektrický zásobník)

Alt. 3e) Elektrické vykurovanie a príprava teplej vody + solárne panely (7 panelov s celkovou plochou cca 14 m2 – napojených na veľkoobjemový zásobník, určený na teplovodné vykurovanie a prípravu teplej vody) + rekuperácia

Kotol na drevo:

Alt. 4) Kotol na drevo (ako zdroj tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody)

Dotácie na zateplenie domov pre rok 2021

Chystáte sa zatepľovať? Spustili sme objednávky pre II. polrok.

Mám záujem

Dotácie na zateplenie rodinných domov pre rok 2021

Chystáte sa zatepľovať? Spustili sme objednávky pre II. polrok.

Mám záujem