Časté otázky

K energetickým certifikátom.

Idem kolaudovať rodinný dom, aké sú požiadavky pri kolaudácií?

Požiadavky pri kolaudácií sú dané nasledovne:

Novostavba rodinného domu:

  • v prípade, že bolo stavebné povolenie vydané do 31.12.2020, požiadavkou pri kolaudácií je dosiahnutie energetickej triedy A1,
  • v prípade, že bolo stavebné povolenie vydané po 1.1.2021, požiadavkou pri kolaudácií je dosiahnutie triedy A0.

Pri významnej obnove rodinného domu je požiadavkou pri kolaudácií dosiahnutie energetickej triedy B.

Môžem počítať s bezproblémovou kolaudáciou rodinného domu aj v prípade, že som pri realizácii technológií nepostupoval podľa projektu (iný zdroj tepla a pod.)?

Na základe nami vykonaného výpočtu zistíme, do akej energetickej triedy stavba aktuálne patrí – v prípade, že nespĺňa požiadavku ku kolaudácií, je potrebný návrh lokálnych rekuperačných jednotiek, obnoviteľných zdrojov energie alebo iné individuálne navrhnuté riešenie.

Aký zdroj tepla je najvýhodnejší a aký je najmenej výhodný z hľadiska energetickej bilancie?

Najpriaznivejším zdrojom tepla na vykurovanie z hľadiska primárnej energie je kotol alebo krb na drevo. V prípade krbu na drevo je dôležitý aj fakt, či sú realizované aj teplovzdušné rozvody.

Z hľadiska primárnej energie je najnepriaznivejším zdrojom tepla elektrina (podlahové káblové vykurovanie, teplovodné vykurovanie napojené na elektrický kotol, sálavé elektrické panely a pod.). Táto skutočnosť je zapríčinená vysokým faktorom primárnej energie elektriny definovaným v zákone.

Môžem dosiahnuť energetickú triedu A0 aj v prípade, že je zdrojom tepla elektrina?

Áno. V prípade použitia elektriny ako zdroja tepla odporúčame na dosiahnutie energetickej triedy A0 inštaláciu napr. rekuperácie, krbu s teplovzdušnými rozvodmi, zásobníka teplej vody s integrovaným tepelným čerpadlom, prípadne využitie klimatizácie na vykurovanie (ako tepelné čerpadlo vzduch-vzduch). Ďalšou možnosťou je kombinácia technológií so solárnymi kolektormi alebo fotovoltickými panelmi, pričom potrebnú plochu panelov je potrebné určiť výpočtom.

Možno konštatovať, že na dosiahnutie energetickej triedy A0 je vždy potrebná rekuperácia?

Vo väčšine prípadov áno. Avšak v prípade použitia energeticky priaznivých zdrojov tepla (napr. kotol na biomasu), prípadne obnoviteľných zdrojov energie (solárne kolektory alebo fotovoltické panely), rekuperácia nie je vždy potrebná – odpoveď na otázku závisí najmä od použitých zdrojov tepla, ale aj od dispozičných a tepelnotechnických parametrov budovy.

Môj dom je predbežne zatriedený do energetickej triedy A1. Pomôže zväčšenie hrúbky zateplenia k dosiahnutiu energetickej triedy A0?

V prípade, že je hodnota primárnej energie blízko hranice A0, zväčšenie hrúbky zateplenia môže dopomôcť k dosiahnutiu tejto triedy. Avšak ak je už dom dobre zateplený, extrémne navyšovanie hrúbok tepelných izolácií je vo väčšine prípadov neefektívne.

Ak je hodnota primárnej energie ďaleko od dosiahnutia hranice A0, je potrebná inštalácia rekuperácie, obnoviteľných zdrojov energie alebo iných energeticky priaznivých technológií.

Ako sa dostanem do energetickej triedy A0?

Je niekoľko možností, ako môže rodinný dom dosiahnuť energetickú triedu A0 – pri každom dome je potrebný osobitý prístup k návrhu technológie, a to najmä na základe Vašich možností a požiadaviek. Na základe našich skúseností sme si pripravili niekoľko modelových príkladov, s ktorými je možné dosiahnuť energetickú triedu A0. Príklady sú aplikované na dobre zateplený jednopodlažný rodinný dom – bungalov, s úžitkovou plochou cca 100 m2.

Plynový kondenzačný kotol (ako zdroj tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody):

Alt. 1a) Plynový kondenzačný kotol + krb na drevo + rekuperácia

Alt. 1b) Plynový kondenzačný kotol + solárne kolektory s výkonom 1600 kWh/rok* + rekuperácia

Alt. 1c) Plynový kondenzačný kotol + krb na drevo + solárne kolektory s výkonom 3200 kWh/rok*

Alt. 1d) Plynový kondenzačný kotol + krb na drevo s teplovzdušnými rozvodmi

Alt. 1e) Plynový kondenzačný kotol  + tepelné čerpadlo vzduch-vzduch (klimatizácia min. v ½ obytných miestností) + solárne kolektory s výkonom 4000 kWh/rok*

Tepelné čerpadlo (ako zdroj tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody):

Alt. 2a) Tepelné čerpadlo vzduch-voda + rekuperácia

Alt. 2b) Tepelné čerpadlo vzduch-voda + krb na drevo

Alt. 2c) Tepelné čerpadlo vzduch-voda + solárny kolektor s výkonom 800 kWh/rok*

Alt. 2d) Tepelné čerpadlo vzduch-voda + fotovoltické panely s výkonom 900 kWh/rok**

Elektrické vykurovanie (podlahové káblové/ teplovodné napojené na elektrokotol/ infrapanely a iné):

Alt. 3a) Elektrické vykurovanie + krb na drevo s teplovzdušnými rozvodmi + zásobník na prípravu teplej vody s integrovaným tepelným čerpadlom + rekuperácia

Alt. 3b) Elektrické vykurovanie + tepelné čerpadlo vzduch-vzduch (klimatizácia min. v ½ obytných miestností) + zásobník na prípravu teplej vody s integrovaným tepelným čerpadlom + fotovoltické panely s výkonom 1500 kWh/rok** +  rekuperácia

Alt. 3c) Elektrické vykurovanie + zásobník na prípravu teplej vody s integrovaným tepelným čerpadlom + fotovoltické panely s výkonom 3000 kWh/rok** + rekuperácia

Alt. 3d) Elektrické vykurovanie a príprava teplej vody + fotovoltické panely s výkonom 4200 kWh/rok** + rekuperácia

Alt. 3e) Elektrické teplovodné vykurovanie a príprava teplej vody + solárne kolektory s výkonom 4800 kWh/rok* (napojené na okruh vykurovania aj prípravy teplej vody)  + rekuperácia

Alt. 3f) Elektrické vykurovanie a príprava teplej vody + krb na drevo + fotovoltické panely s výkonom 5700 kWh/rok**

Alt. 3g) Elektrické vykurovanie a príprava teplej vody + tepelné čerpadlo vzduch-vzduch (klimatizácia min. v ½ obytných miestností) + fotovoltické panely s výkonom 5100 kWh/rok**

Alt. 3h) Elektrické vykurovanie a príprava teplej vody + fotovoltické panely s výkonom 8100 kWh/rok**

Kotol na biomasu (ako zdroj tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody):

Alt. 4) Kotol na biomasu (kusové drevo, drevnú štiepku alebo drevené peletky) – dosiahnutie energetickej triedy A0 bez potreby rekuperácie alebo solárnej energie

*Orientačný výkon jedného solárneho kolektora je 800 kWh/rok . 
**Orientačný výkon jedného fotovoltického panela je 300 kWh/rok . Do energetického posúdenia rodinného domu je možné započítať viac ako jeden fotovoltický panel len v prípade, že sú energetické zisky z panelov využiteľné v systéme vykurovania a prípravy teplej vody.