Online objednávka

Energetický certifikát

Certifikát pre bytový dom
Cena celkom: 249 EUR
Doprava: zadarmo

Tlačená verzia, elektronická PDF verzia, vypracovanie do 48 hodín po dodaní podkladov počas pracovných dní, doprava kuriérom.

Vyplňte prosím Vaše údaje. Po odoslaní objednávky Vám príde email s inštrukciami pre doplnenie podkladov.

Dodacia adresa

Fakturačná adresa adresa je iná ako dodacia

Fakturačná adresa

Spôsob platby

Platba na dobierkuPlatba prevodom

Záväzná objednávka.

Často
kladené otázky.

Je cena konečná?

Áno, cena za certifikát je konečná a nie sú účtované žiadne skryté poplatky. Môžete si tak byť istí nákladmi na získanie certifikátu.

Je potrebná obhliadka?

Nie, obhliadka nie je potrebná. Všetky podklady je možné zaslať elektronicky z dostupnej projektovej dokumentácie.

Aké podklady potrebujem?

Potrebujete nasledovné:
Projekt stavebno-architektonickej časti (výkresy a technická správa), projekt vykurovania a prípravy teplej vody (výkresy a technická správa), vyplnenú objednávku, ktorú dostanete v e-maily a fotodokumentáciu objektu (4 rožné fotky objektu).

Čo, ak budova ešte nie je zateplená?

Certifikát je možné vyhotoviť aj na budovu, ktorá ešte nie je zateplená, ale všetky technológie sú už v nej osadené. Dajte nám vedieť ako plánujete budovu zatepľovať (materiál a jeho hrúbka), tento údaj budeme zohľadňovať v návrhu opatrení. S takýmto certifikátom stavbu môžete skolaudovať a bude platný aj po zateplení.

Aká je platnosť energetického certifikátu?

Energetický certifikát je platný maximálne 10 rokov, ak sa skôr nevykonala významná obnova budovy. Významnou obnovou budovy sú stavebné úpravy existujúcej budovy, ktorými sa vykonáva zásah do jej obalovej konštrukcie v rozsahu viac ako 25 % jej plochy, najmä zateplením obvodového plášťa, strešného plášťa a výmenou pôvodných otvorových výplní.

Ako sa určí energetická trieda objektu?

Na energetickom certifikáte je budova zatriedená podľa vypočítanej energetickej hospodárnosti do energetickej triedy A až G. Budovy v triede A sú energeticky najhospodárnejšie, v triede G sú najmenej hospodárne. Nová budova musí spĺňať minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť nových budov a musí byť zatriedená v triedach A alebo B.

Potrebujete poradiť? Sme Vám k dispozícii.

0902 079 552