Služby
pre architektov.

Ponúkame široké spektrum projekčných služieb a prípravu projektovej dokumentácie pre projekty všetkých veľkostí. Využite naše služby a nechajte si pripraviť profesionálnu dokumentáciu presne podľa vašich potrieb.

Projektová dokumentácia

Príprava kompletnej projektovej dokumentácie pozemných stavieb k územnému konaniu, na stavebné povolenie a kompletný realizačný projekt.

Projektové energetické hodnotenie

Detailné a presné spracovanie projektového hodnotenia (energetické kritérium) pre všetky typy budov, ktoré je súčasťou projektovej dokumentácie.

Protipožiarna bezpečnosť

Kompletné riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavieb zahŕňajúce vypracovanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru a vypracovanie projektovej dokumentácie.

Tepelnotechnický posudok

Detailné a presné spracovanie tepelnotechnického posudku pre všetky typy budov hodnotiaceho charakteristiky ich konštrukcie.

Plotrovanie výkresov

Maloformátová a veľkoformátová tlač výkresov a projektovej dokumentácie vrátane skladania, kompletizácie a prípravy projektovej dokumentácie na expedíciu.

3D vizualizácie

Tvorba fotorealistických vizualizácií pre všetky typy budov zahŕňajúce vytvorenie modelu interiéru alebo exteriéru, rendering a postprodukciu.