Termovízne meranie

Odhaľte problémové
miesta s termovíziou

Jednoduchý a efektívny spôsob, ktorý Vám pomôže lokalizovať kritické miesta a odhalí úniky tepla.
 • Interiérové a exteriérové meranie
 • Lokalizácia tepelných mostov

Termovízne meranie

Odhaľte problémové
miesta s termovíziou

Jednoduchý a efektívny spôsob, ktorý Vám pomôže lokalizovať kritické miesta a odhalí úniky tepla.
 • Interiérové a exteriérové meranie
 • Lokalizácia tepelných mostov

Aké chyby odhalí
termovízne meranie?

Meranie z exteriéru

Tento spôsob merania sa najčastejšie používa na lokalizáciu a diagnostiku tepelných mostov na obvodovom plášti. Kritickými detailmi pri nezateplených objektoch sú sokle, obvodové vence, preklady otvorových konštrukcií, balkónové konzoly ale aj pôvodné okenné a dverné konštrukcie.

Pri objektoch s aplikovaným kontaktným zatepľovacím systémom je možné termovíznym meraním skontrolovať uloženie tepelnoizolačných dosiek, počet a rozmiestnenie kotiev, vyhotovenie detailov otvorových konštrukcií a pod.

Exteriérové termovízne meranie sa používa napríklad aj pri kontrole fotovoltických inštalácií.

Klimatické podmienky majú výrazný vplyv na kvalitu a presnosť merania realizovaného z exteriéru, preto toto meranie nie je možné realizovať celoročne.

Meranie z interiéru

Meranie z interiéru za prirodzených tlakových podmienok je určené na kontrolu funkčných škár otvorových konštrukcií, podlahového, resp. stenového vykurovania, lokalizáciu miest s chýbajúcou, oslabenou alebo chybne uloženou tepelnou izoláciou nad stropom najvyššieho vykurovaného podlažia, ale aj na sledovanie úniku chladu z chladiarenských a mraziarenských zariadení, detekciu poškodeného vodovodného potrubia, kontrolu tesnosti komína a pod. 

Na detekciu detailov so zníženou, resp. porušenou vzduchotesnosťou sa používa meranie z interiéru, ktorému predchádza vytvorenie podtlaku v miestnosti na 15-20 min.

Počas podtlaku dôjde prisávaním studeného vzduchu z exteriéru k ochladeniu kritického detailu a jeho okolia. Kritickými detailmi sú najmä funkčné škáry okien a dverí, spoje parotesnej fólie, prestupy konštrukcií cez parotesnú fóliu a napojenie, resp. ukončenie parotesnej fólie na štítové steny.


Koľko stojí
termovízne meranie?

Balík M

75 €

Malé domy a byty

 • 10 termovíznych snímkov
 • 10 skutočných snímkov
 • Elektronický PDF protokol
 • Doba merania do 1 hod.

Záväzná objednávka

Objednať

Balík L

100 €

Veľké domy a byty

 • 15 termovíznych snímkov
 • 15 skutočných snímkov
 • Elektronický PDF protokol
 • Doba merania do 1,5 hod.

Záväzná objednávka

Objednať

Balík XL

150 €

Bytové domy

 • 25 termovíznych snímkov
 • 25 skutočných snímkov
 • Elektronický PDF protokol
 • Doba merania do 2 hod.

Záväzná objednávka

Objednať

Potrebujete poradiť? Radi Vám pomôžeme.

0902 079 552

Ceny nad rámec balíkov:

Každá začatá hodina nad rámec balíkov – 15 €, termovízna snímka nad rámec balíkov – 3 €, farebný výtlačok – 0,50 €/kus, zaslanie vytlačenej správy poštou podľa cenníku Slovenskej pošty, náklady na dopravu – 0,35 €/km


Ako prebieha
naša spolupráca?

Pri tomto type merania sa jedná o nedeštruktívnu diagnostickú metódu. Jednoduchým spôsobom si objednáte termovízne meranie a o ostatné sa postaráme my.

Termovíziu objednáte online

Termovízne meranie si jednoducho a rýchlo objednáte online z pohodlia vášho domova. Ideálne podmienky na meranie sú väčšinou počas zimných mesiacov.

Zrealizujeme meranie

Po objednaní sa Vám obratom ozveme a dohodneme si termín merania, ktorý Vám najviac vyhovuje. Meranie je pomerne rýchle v závislosti na počte snímkov.

Vypracujeme protokol

Po meraní zhotovíme prehľadný protokol, kde nájdete odprezentované naše zistenia a lokalizované problémové miesta s prípadným návrhom riešenia.

Odošleme protokol elektronicky

Pre urýchlenie procesu je protokol je vyhotovený v elektronickej podobe vo formáte PDF a je odoslaný elektronicky na Vašu e-mailovú adresu.

Príklady
termovíznych meraní.

S termovíznym meraním máme svoje skúsenosti. Pre našich klientov sme ich pripravili už mnoho. Tu je na ukážku niekoľko z nich.

Okenný rám

Roh miestnosti

Roh miestnosti

Rám dverí

Sokel

Okenný rám

Fasáda

Fasáda