Termovízne meranie

Odhaľte problémové
miesta s termovíziou

Jednoduchý a efektívny spôsob, ktorý Vám pomôže lokalizovať kritické miesta a odhalí úniky tepla.
 • Interiérové a exteriérové meranie
 • Lokalizácia tepelných mostov

Termovízne meranie

Odhaľte problémové
miesta s termovíziou

Jednoduchý a efektívny spôsob, ktorý Vám pomôže lokalizovať kritické miesta a odhalí úniky tepla.
 • Interiérové a exteriérové meranie
 • Lokalizácia tepelných mostov

Aké chyby odhalí
termovízne meranie?

Meranie z exteriéru

Tento spôsob merania sa najčastejšie používa na lokalizáciu a diagnostiku tepelných mostov na obvodovom plášti. Kritickými detailmi pri nezateplených objektoch sú sokle, obvodové vence, preklady otvorových konštrukcií, balkónové konzoly ale aj pôvodné okenné a dverné konštrukcie.

Pri objektoch s aplikovaným kontaktným zatepľovacím systémom je možné termovíznym meraním skontrolovať uloženie tepelnoizolačných dosiek, počet a rozmiestnenie kotiev, vyhotovenie detailov otvorových konštrukcií a pod.

Exteriérové termovízne meranie sa používa napríklad aj pri kontrole fotovoltických inštalácií.

Klimatické podmienky majú výrazný vplyv na kvalitu a presnosť merania realizovaného z exteriéru, preto toto meranie nie je možné realizovať celoročne.

Meranie z interiéru

Meranie z interiéru za prirodzených tlakových podmienok je určené na kontrolu funkčných škár otvorových konštrukcií, podlahového, resp. stenového vykurovania, lokalizáciu miest s chýbajúcou, oslabenou alebo chybne uloženou tepelnou izoláciou nad stropom najvyššieho vykurovaného podlažia, ale aj na sledovanie úniku chladu z chladiarenských a mraziarenských zariadení, detekciu poškodeného vodovodného potrubia, kontrolu tesnosti komína a pod. 

Na detekciu detailov so zníženou, resp. porušenou vzduchotesnosťou sa používa meranie z interiéru, ktorému predchádza vytvorenie podtlaku v miestnosti na 15-20 min.

Počas podtlaku dôjde prisávaním studeného vzduchu z exteriéru k ochladeniu kritického detailu a jeho okolia. Kritickými detailmi sú najmä funkčné škáry okien a dverí, spoje parotesnej fólie, prestupy konštrukcií cez parotesnú fóliu a napojenie, resp. ukončenie parotesnej fólie na štítové steny.


Koľko stojí
termovízne meranie?

Balík M

75 €

Malé domy a byty

 • 10 termovíznych snímkov
 • 10 skutočných snímkov
 • Elektronický PDF protokol
 • Doba merania do 1 hod.

Záväzná objednávka

Objednať

Balík L

100 €

Veľké domy a byty

 • 15 termovíznych snímkov
 • 15 skutočných snímkov
 • Elektronický PDF protokol
 • Doba merania do 1,5 hod.

Záväzná objednávka

Objednať

Balík XL

150 €

Bytové domy

 • 25 termovíznych snímkov
 • 25 skutočných snímkov
 • Elektronický PDF protokol
 • Doba merania do 2 hod.

Záväzná objednávka

Objednať

Potrebujete poradiť? Radi Vám pomôžeme.

0902 079 552

Ceny nad rámec balíkov:

Každá začatá hodina nad rámec balíkov – 15 €, termovízna snímka nad rámec balíkov – 3 €, farebný výtlačok – 0,50 €/kus, zaslanie vytlačenej správy poštou podľa cenníku Slovenskej pošty, náklady na dopravu – 0,35 €/km


Ako prebieha
naša spolupráca?

Pri tomto type merania sa jedná o nedeštruktívnu diagnostickú metódu. Jednoduchým spôsobom si objednáte termovízne meranie a o ostatné sa postaráme my.

Termovíziu objednáte online

Termovízne meranie si jednoducho a rýchlo objednáte online z pohodlia vášho domova. Ideálne podmienky na meranie sú väčšinou počas zimných mesiacov.

Zrealizujeme meranie

Po objednaní sa Vám obratom ozveme a dohodneme si termín merania, ktorý Vám najviac vyhovuje. Meranie je pomerne rýchle v závislosti na počte snímkov.

Vypracujeme protokol

Po meraní zhotovíme prehľadný protokol, kde nájdete odprezentované naše zistenia a lokalizované problémové miesta s prípadným návrhom riešenia.

Odošleme protokol elektronicky

Pre urýchlenie procesu je protokol je vyhotovený v elektronickej podobe vo formáte PDF a je odoslaný elektronicky na Vašu e-mailovú adresu.

Príklady
termovíznych meraní.

S termovíznym meraním máme svoje skúsenosti. Pre našich klientov sme ich pripravili už mnoho. Tu je na ukážku niekoľko z nich.

Okenný rám

Roh miestnosti

Roh miestnosti

Rám dverí

Sokel

Okenný rám

Fasáda

Fasáda

Dotácie na zateplenie domov pre rok 2021

Chystáte sa zatepľovať? Spustili sme objednávky pre II. polrok.

Mám záujem

Dotácie na zateplenie rodinných domov pre rok 2021

Chystáte sa zatepľovať? Spustili sme objednávky pre II. polrok.

Mám záujem