Realizácia zateplenia s dotáciou

Rodinný dom Senec

Dotácia schválená 08/2019

Vykonané práce:

  1. Vypracovanie projektu zateplenia
  2. Spracovanie podkladov a podanie žiadosti o štátnu dotáciu
  3. Výkopové práce a hydroizolácia soklov
  4. Zateplenie fasády a soklov
  5. Zateplenie presahov strešného plášťa
  6. Zateplenie a hydroizolácia balkónov
  7. Vyhotovenie dlažieb na balkónoch
  8. Osadenie parapetných dosiek a oplechovaní
  9. Vypracovanie energetického certifikátu