Realizácia zateplenia s dotáciou

Rodinný dom Senec

Dotácia schválená 08/2019

Vykonané práce:

  1. Vypracovanie projektu zateplenia
  2. Spracovanie podkladov a podanie žiadosti o štátnu dotáciu
  3. Výkopové práce a hydroizolácia soklov
  4. Zateplenie fasády a soklov
  5. Zateplenie presahov strešného plášťa
  6. Zateplenie a hydroizolácia balkónov
  7. Vyhotovenie dlažieb na balkónoch
  8. Osadenie parapetných dosiek a oplechovaní
  9. Vypracovanie energetického certifikátu
Dotácie na zateplenie domov pre rok 2021

Chystáte sa zatepľovať? Spustili sme objednávky pre II. polrok.

Mám záujem

Dotácie na zateplenie rodinných domov pre rok 2021

Chystáte sa zatepľovať? Spustili sme objednávky pre II. polrok.

Mám záujem