Energetický certifikát

K príspevku na obnovu domu

V prípade záujmu o energetický certifikát alebo energetické projektové hodnotenie k získaniu príspevku na obnovu rodinného domu Vám tieto služby ponúkame v rámci 3 alternatív balíkov služieb. Samotné vypracovanie energetického certifikátu alebo energetického projektového hodnotenia k obnove domu z kapacitných dôvodov neposkytujeme.


Objednajte si

Energetický certifikát online

Jednoduchý a rýchly spôsob ako získať certifikát ku kolaudácii, predaju alebo prenájmu Vašej nehnuteľnosti.
 • Do 5 pracovných dní
 • Doručenie na adresu
 • 2450 vydaných certifikátov

Energetický certifikát

K príspevku na obnovu domu

V prípade záujmu o energetický certifikát alebo energetické projektové hodnotenie k získaniu príspevku na obnovu rodinného domu Vám tieto služby ponúkame v rámci 3 alternatív balíkov služieb. Samotné vypracovanie energetického certifikátu alebo energetického projektového hodnotenia k obnove domu z kapacitných dôvodov neposkytujeme.


Objednajte si

Energetický certifikát online

Jednoduchý a rýchly spôsob ako získať certifikát ku kolaudácii, predaju alebo prenájmu Vašej nehnuteľnosti.
 • Do 5 pracovných dní
 • Doručenie na adresu
 • 2450 vydaných certifikátov

Často
kladené otázky

k energetickým certifikátom na obnovu domu.

Ako získam energetický certifikát k obnove rodinného domu?

Energetický certifikát na obnovu rodinného domu Vám ponúkame v rámci 3 balíkov služieb. Samotné vypracovanie energetického certifikátu k obnove domu neposkytujeme. Sme skúsená a odborná, no zároveň malá firma, ktorá aktuálny nápor požiadaviek na energetické výpočty nie je schopná z kapacitných dôvodov vybaviť. K projektom obnovy pristupujeme komplexne a dbáme na ich kvalitu, nie na kvantitu. V prípade, že máte záujem len o vyhotovenie energetického certifikátu, odporúčame Vám obrátiť sa na niektorú z veľkých certifikačných firiem.

Môj dom je už po obnove. Dosiahol som požadovanú úsporu?

V prípade, že sa pri obnove menili len okná alebo sa zatepľovali len steny, či strecha, požadovaná úspora pravdepodobne nebola dosiahnutá. Ak sa však k obnove pristupovalo komplexne, je pravdepodobné, že sa úspora dosiahla. Dosiahnutie úspory je nutné overiť energetickým výpočtom.

Nedosiahol som požadovanú úsporu. Čo teraz?

V prípade, že je už obnova ukončená a dodatočné zateplenie, či zmena technológie by boli náročné, odporúčame inštaláciu lokálnych rekuperačných jednotiek. Rekuperácia Vám zabezpečí okrem úspory energie aj lepší vzduch a zároveň je na ňu poskytovaný príspevok v rámci programu Obnov dom. Prezrite si našu ponuku lokálnych rekuperačných jednotiek.

Solárne kolektory alebo fotovoltické panely?

Pri výbere solárneho zariadenia je potrebné si premyslieť, či chceme zariadenie využívať na ohrev teplej vody alebo ako zdroj elektrickej energie.

Slnečné kolektory (alebo solárne fototermické systémy) premieňajú slnečnú energiu na teplo – priamo ohrievajú teplú vodu. Solárne kolektory zabezpečia zvýšenie úspory primárnej energie len v prípade, že sú napojené na okruh vykurovania alebo prípravy teplej vody. V prípade, že sú využívané napr. na ohrev vody v bazéne, nie je možné s nimi uvažovať v energetických posúdeniach – nebude na ne poskytnutý príspevok.

Fotovoltické panely (alebo solárny fotovoltický/ FV systém alt. photovoltaic/ PV system) premieňa energiu slnečného žiarenia na elektrickú energiu. Fotovoltické panely je možné započítať do energetického posúdenia len v prípade, že je v dome elektrický systém vykurovania alebo prípravy teplej vody (elektrické káblové vykurovanie/ elektrický kotol/ tepelné čerpadlo alebo elektrický zásobník). Ak je zdrojom tepla napr. plynový kotol alebo kotol na tuhé palivo, elektrická energia z fotovoltiky je využitá len na osvetlenie a chod domácich spotrebičov – v takomto prípade nie je možné s fotovoltikou v energetickom výpočte uvažovať.

Ako dosiahnem požadovanú úsporu primárnej energie?

Návrh opatrení na dosiahnutie 30% alebo 60% úspory primárnej energie si vyžaduje komplexný energetický výpočet, do ktorého vstupuje detailná geometrická, materiálová a technologická báza objektu. Je prakticky nemožné definovať všeobecný vzorec obnovy, nakoľko každá budova má svoje špecifiká, ktoré je pri výpočte nutné zohľadniť.

Na základe našich skúseností Vám ponúkame modelové príklady obnovy rodinného domu s predpokladanou úsporou primárnej energie.

Modelový príklad 1:

Dom je pred obnovou v pôvodnom stave – podlaha na teréne, strop, ani obvodové steny nie sú zateplené, okná sú drevené špaletové.

Príklad obnovyPredpokladaná úspora primárnej energie
Zateplenie podlahy na teréne polystyrénom hr. 80 mm

8 % 

Zateplenie stropu minerálnou vlnou hr. 200 mm
20 %
Zateplenie obvodovej steny minerálnou vlnou hr. 100 mm
20 %
Výmena drevených špaletových okien za plastové s tepelnoizolačným trojsklom
4 %
Zateplenie obvodovej steny minerálnou vlnou hr. 100 mm
+ výmena drevených špaletových okien za plastové s tepelnoizolačným trojsklom
24 %
Zateplenie obvodovej steny minerálnou vlnou hr. 100 mm
+ výmena drevených špaletových okien za plastové s tepelnoizolačným trojsklom
+ 1 fotovoltický panel využitý na prípravu teplej vody
33 %
Zateplenie podlahy na teréne polystyrénom hr. 80 mm
+ zateplenie stropu minerálnou vlnou hr. 200 mm
+ zateplenie obvodovej steny minerálnou vlnou hr. 100 mm
+ výmena drevených špaletových okien za plastové s tepelnoizolačným trojsklom
52 %
Zateplenie podlahy na teréne polystyrénom hr. 80 mm
+ zateplenie stropu minerálnou vlnou hr. 200 mm
+ zateplenie obvodovej steny minerálnou vlnou hr. 100 mm
+ výmena drevených špaletových okien za plastové s tepelnoizolačným trojsklom
+ 1 fotovoltický panel využitý na prípravu teplej vody
61 %

Modelový príklad 2:

Dom už dávnejšie prešiel čiastočnou obnovou – okná sú plastové s izolačným trojsklom, obvodová stena je zateplená minerálnou vlnou hr. 100 mm. Podlaha na teréne ani strop nie sú zateplené.

Príklad obnovyPredpokladaná úspora primárnej energie
Zateplenie podlahy na teréne polystyrénom hr. 80 mm

12 % 

Zateplenie stropu minerálnou vlnou hr. 200 mm

25 %

Zateplenie stropu minerálnou vlnou hr. 200 mm
+ 1 fotovoltický panel využitý na prípravu teplej vody
36%
Zateplenie podlahy na teréne polystyrénom hr. 80 mm
+ zateplenie stropu minerálnou vlnou hr. 200 mm
37 %
Zateplenie podlahy na teréne polystyrénom hr. 80 mm
+ zateplenie stropu minerálnou vlnou hr. 200 mm
+ 2 fotovoltické panely využité na prípravu teplej vody
60%

Príklady obnovy sú aplikované na bungalov s úžitkovou plochou cca 100 m2, bez podpivničenia, s nevykurovanou povalou. Obvodové steny sú murované zo škvarobetónových tvárnic (z kvadry). V príkladoch sa uvažuje vykurovanie a príprava teplej vody kotlom na drevo, mimo vykurovacej sezóny príprava teplej vody elektrickým zásobníkom.

V prípade, že je dom postavený z iných materiálov, prípadne je v ňom použitá iná technológia, percentuálne vyjadrenia úspory sa môžu zásadne líšiť od vyššie uvedených príkladov.


Koľko stojí
energetický certifikát?

CertifikátTop ponuka

Od 180 €

Pre rodinný dom

 • Tlačená verzia certifikátu
 • Elektronická verzia PDF
 • Do 10 pracovných dní
 • Zrýchlene do 5 prac. dní
 • Doručenie na adresu
 • Platba prevodom

Záväzná objednávka certifikátu

Objednať do 10 dní

Certifikát

Od 450 €

Pre bytový dom

 • Tlačená verzia certifikátu
 • Elektronická verzia PDF
 • Do 20 pracovných dní
 • Zrýchlene do 10 prac. dní
 • Doručenie na adresu
 • Platba prevodom

Záväzná objednávka certifikátu

Objednať do 20 dní

Certifikát

Na mieru

Pre inú budovu

 • Nemocnice a školy
 • Polyfunkčné budovy
 • Administratívne budovy
 • Hotely a reštaurácie
 • Výrobné haly a priestory
 • Iné budovy

Cenová ponuka na vyžiadanie

Odoslať

Potrebujete poradiť? Radi Vám pomôžeme.

0948 783 971


Čo je energetický certifikát
a kedy ho potrebujete?

Energetický certifikát obsahuje výpočet potreby energií  v závislosti od dispozičných, tepelnotechnických a technologických  parametrov budovy. V rámci certifikátu  sa na základe použitých energetických zdrojov vypočíta aj globálny ukazovateľ – primárna energia. Podľa hodnoty primárnej energie sa budova sa zatriedi do energetickej triedy, ktorá je posudzovaným kritériom pri kolaudácii novej i staršej budovy (škála energetických tried je A0 až G). Energetický certifikát je v mnohých situáciách vyžadovaný legislatívou a je potrebný pre všetky kategórie budov.

Energetický certifikát je často posledným krokom k získaniu príspevku, resp. dotácie na zateplenie alebo kompletnú obnovu rodinného domu.

Pri dokončení – kolaudácii
novej budovy

Pri významnej obnove
existujúcej budovy

Pri predaji
novej alebo staršej budovy

Pri prenájme
novej alebo staršej budovy

Vzťahuje na nasledujúce kategórie budov:

B1 – rodinné domy, B2 – bytové domy, B3 – administratívne budovy, B4 – budovy škôl a školských zariadení, B5 – budovy nemocníc B6 – budovy hotelov a reštaurácií, B7 – športové haly a iné budovy určené na šport, B8 – budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby, B9 – ostatné nevýrobné budovy spotrebúvajúce energiu alebo budovy so zmiešaným účelom využitia.


Ako prebieha
naša spolupráca?

Jednoduchým a efektívnym spôsobom si energetický certifikát objednáte online z pohodlia Vášho domova. Nie je potrebné žiadne stretnutie ani meranie, podklady nám dodáte elektronicky. My na základe dodaných podkladov vyhotovíme energetický certifikát pre Vašu budovu.

1. Certifikát si objednáte online

Energetický certifikát si jednoducho a rýchlo objednáte online z pohodlia Vášho domova.

2. Doplníme si od Vás podklady

Po vytvorení krátkej online objednávky Vám príde na e-mail objednávkový formulár a zoznam potrebných podkladov.

3. Certifikát vypracujeme

Na základe Vami poskytnutých podkladov spravíme výpočty a vypracujeme pre Vás energetický certifikát so všetkými náležitosťami.

4. Certifikát Vám odošleme

Hotový energetický certifikát Vám odošleme v elektronickej podobe na e-mail a tlačenú verziu poštou na Vašu adresu.


Čo hovoria
naši spokojní klienti?

Vždy sa snažíme urobiť viac ako je bežný štandard, či už sa jedná o poskytovanie informácií alebo samotný zákaznický servis. Môžete si tak byť istí, že dostanete profesionálne služby, s ktorými bude naozaj spokojní.
 • Richard Opálka

  Dodanie energetického certifikátu bolo promptné, vhodne optimalizované, odborne vysvetlené a následne som si odfajkol ďalší byrokraticky úkon potrebný ku kolaudácii.

  Ján Sádovský

  S projektovou kanceláriou M&H project s.r.o., som bol veľmi spokojný, majú bezkonkurenčnú cenu a certifikát Vám spravia “na počkanie”. Vrelo odporúčam.

  Mária Halászová

  M&H project pre mňa vypracoval energetický certifikát. Sú nesmierne flexibilní, maximálne nenároční na klienta, čo v dnešnej zaneprázdnenej dobe veľmi kvitujem a spokojnosť s ich výstupom bola 100%. Určite sa na nich obrátim kedykoľvek budem potrebovať projektantské služby.

  Jana Farbáková

  V podstate som ani nevedela čo to energetický certifikát je. V M&H project mi to podrobne vysvetlili, dodali certifikát aj lokálne rekuperačné jednotky … a čo je najdôležitejšie mohla som bez problémov skolaudovať dom.

 • Vladimír Hudák

  Pohybujem sa v stavebníctve a viem, že dlhodobá spolupráca sa dá vybudovať jedine na serióznom prístupe, kvalitnom jednaní a kompromisoch – preto v oblasti energetickej certifikácie spolupracujem výlučne s M&H project.

  Ivan Prikopský

  Oceňujem nielen rýchle spracovanie energetického certifikátu, ale i podnetné rady, ktoré pomohli ku kvalite projektu. Namiesto pasívneho spracovanie posudku, dostávame doležité informácie, ktoré posúvajú i nás ako ateliér.

  Dušan Šindler

  M&H project, to je rýchle a bezproblémové dodanie energetického certifikátu potrebného na kolaudáciu rodinného domu. Odporúčam susedom a aj známym. Ďakujem.

  Peter Vrana

  Skvelý prístup, ústretovosť, ľudské jednanie a vyhotovenie certifikátu v krátkom čase a presne dohodnutom termíne. Túto spoločnosť môžem iba odporúčať.

  Ján Sľúka

  So spoločnosťou M&H project s.r.o. spolupracujem už dlhšiu dobu a to hlavne v oblasti objednávok Energetických certifikátov. Celý proces od zadania objednávky až po doručenie hotového Energetického certifikátu prebieha na vysokej a profesionálnej úrovni. Komunikácia je bezproblémová a všetko je tak ako sa vopred dohodneme. Energetické certifikáty sú dodané vždy načas, dokonca aj skôr ako sme dohodnutí 🙂 Podarilo sa mi, po predchádzajúcich negatívnych skúsenostiach s inými spoločnosťami nájsť túto firmu, s ktorou som maximálne spokojný a určite s ňou budem spolupracovať aj naďalej.

 • Róbert Donoval

  Ďakujem za rýchle a vecné jednanie pri spracovaní energetického certifikátu rodinného domu. Bol som maximálne spokojný.

  Peter Orolín

  Som veľmi spokojný s prístupom aj výsledkom. Rýchle jednanie, odbornosť, zodpovedne, doplňovanie informácii.

  Ondrej Piški

  Rýchlosť, kvalita a cena to je M&H project s.r.o.

  Viera Rošková

  M&H project pre nás vyrobil EC potrebný ku kolaudácií a dodal lokálnu rekuperáciu. Komunikácia na vysokej a odbornej úrovni, dodanie a montáž lokálnej rekuperácie prebehla rýchlo a bez komplikácií. Dokážu sa prispôsobiť požiadavkám zákazníka.

 • Viola Slišková

  Spoločnosť M&H project som oslovila na základe odporúčania, zisťovala som medzi známymi, kto mi urobí energetický certifikát ku kolaudácii domu. Požiadavka na podklady ku zhotoveniu bola formulovaná veľmi zreteľne a pochopiteľne. Cením si rýchle jednanie a taktiež zaslanie vyhotoveného certifikátu v dohodnutom termíne. Vysoko profesionálna práca! Som rada, že som dostala to správne odporúčanie.

  Lukáš Takáč

  Pre všetky moje developerské projekty zastrešuje energetické poradenstvo, termovízne merania a energetickú certifikáciu spoločnosť M&H project s.r.o. Kľúčovými vlastnostami tejto spoločnosti je profesionálny prístup, odborné spracovanie a kvalitný výstup.


Vydané
energetické certifikáty.

S energetickými certifikátmi máme už svoje skúsenosti. Pripravili sme certifikáty pre rôzne typy budov ako sú napríklad rodinné domy, bytové domy, administratívne a polyfunkčné budovy. Pridajte sa aj Vy k našim spokojným zákazníkom.

2450

Vydaných certifikátov

RD Miloslavov

BD Šamorín

AB Bratislava

RD Záh. Bystrica

RD Detva

RD Preseľany

PB Piešťany

Mnoho ďalších


Mám záujem o certifikát

Objednajte si

Energetický certifikát
online a bez behačiek

Jednoduchý a rýchly spôsob ako získať certifikát ku kolaudácii, predaju alebo prenájmu Vašej nehnuteľnosti.