Projekt na zateplenie

Ušetrite na zateplení
so štátnou dotáciou

Chystáte sa rekonštruovať dom? Využite príležitosť získať finančnú podporu od štátu na zateplenie rodinného domu a znížte si počiatočné náklady.

Spracovali sme už 42 žiadostí a projektov

Projekt na zateplenie

Ušetrite na zateplení
so štátnou dotáciou

Chystáte sa rekonštruovať dom? Využite príležitosť získať finančnú podporu od štátu na zateplenie rodinného domu a znížte si počiatočné náklady.

Spracovali sme už 42 žiadostí a projektov

Všetko pre
zateplenie Vášho domu.

Naša spoločnosť poskytuje kompletné služby spojené so zateplením starších rodinných domov s využitím štátneho príspevku na zateplenie. Pomôžeme Vám ušetriť nie len náklady na vykurovanie, ale aj na samotnú realizáciu zateplenia, výmenu otvorových konštrukcií a výmenu zdroja tepla na vykurovanie. Využite našu pomoc a ušetrite na komplexnej obnove rodinného domu. S nami to budete mať naozaj jednoduché.

1. Zabezpečenie vstupných podkladov

Najskôr si od Vás vyžiadame vstupné podklady a zameriame skutkový stav, ktorý poslúži k vypracovaniu projektu na zateplenie. Na osobnom stretnutí si spolu prejdeme všetky požiadavky výzvy a spôsob výpočtu výšky finančného príspevku.

2. Projektové energetické hodnotenie

Po obhliadke a zameraní skutkového stavu navrhneme požadovanú minimálnu hrúbku zateplenia obvodovej steny a ostatných zatepľovaných konštrukcií, vrátane definovania požadovaných parametrov otvorových konštrukcií v zmysle výzvy.

3. Vypracovanie projektu zateplenia

Následne na základe týchto vstupov vypracujeme projekt na zateplenie. Ten je kľúčovým prvkom a základnou požiadavkou pre získanie štátneho príspevku na zateplenie. Projekt obsahuje všetky požadované prílohy a náležitosti podľa požiadaviek výzvy.

4. Spracovanie podkladov pre dotáciu

Ďalším krokom je spracovanie a príprava podkladov pre získanie príspevku. Pomôžeme Vám úspešne zvládnuť tento administratívne náročný proces. Súčasťou tohto kroku je aj elektronické podanie online žiadosti a doručenie tlačenej verzii žiadosti na ministerstvo.

5. Realizácia zateplenia domu

Zateplenie a ostatne súvisiace práce zabezpečíme v spolupráci s licencovanou stavebnou spoločnosťou podľa projektu zateplenia, ktorý je odsúhlasený ministerstvom. Z priebehu stavebných prác pravidelne vyhotovujeme fotodokumentáciu, ktorá sa predkladá ministerstvu.

6. Príprava energetického certifikátu

Posledným krokom je spracovanie energetického certifikátu, ktorý preukazuje zhodu navrhovaného projektového riešenia a samotnej realizácie. Energetický certifikát je povinnou súčasťou príloh v žiadosti o dotáciu.

Koľko ma
bude zateplenie stáť?

Rekonštrukcia rodinného domu a s ňou spojené zateplenie, výmena otvorových konštrukcií, či zdroja tepla na vykurovanie je individuálna v závislosti na rozsahu stavebných prác a členitosti stavby. Náklady na samotnú realizáciu sa preto stanovujú až po vypracovaní projektu zateplenia.

Zabezpečenie vstupných podkladov

Vstupným podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie zateplenia je zameranie, digitalizácia skutkového stavu a fotodokumentácia (nie sú zahrnuté dopravné náklady).

150 €


Projekt zateplenia rodinného domu

Skladá sa zo stavebnej a architektonickej časti (výkresová a textová časť), projektového energetického hodnotenia a sumarizácie technických listov navrhovaných systémov a materiálov.

950 €


Vyplnenie a podanie žiadosti na ministerstvo

Na základe vstupných podkladov pripravíme a podáme žiadosť o dotáciu na ministerstvo.

200 €


Realizácia zateplenia

Cenovú ponuku je možné vypracovať len na základe projektu pre stavebné povolenie.
(platí iba pre Bratislavský kraj)

Energetický certifikát

Vyhotovenie energetického certifikátu vrátane energetického štítku a správy k energetickému certifikátu.

95 €

Ušetrite na zateplení
ešte o niečo viac

Za každého nového klienta, ktorého nám odporučíte získate zľavu v hodnote 100 EUR.

Aká je výška
štátneho príspevku?

Príspevkom na zateplenie rodinného domu sa žiadateľovi uhradí časť nákladov, ktoré vynaložil na realizáciu zateplenia rodinného domu. Príspevok na zateplenie rodinného domu sa môže poskytnúť do výšky 40 % oprávnených a uhradených nákladov maximálne do výšky 8800 €.

Príspevok sa vypláca spätne, až po ukončení všetkých stavebných prác a uhradení všetkých záväzkov dodávateľov stavebných prác.

Príspevok

7000 €

Na zateplenie v závislosti na dosiahnutých tepelnoizolačných schopnostiach jednotlivých konštrukcií.

Bonus

1000 €

Za dosiahnutie rovnakej alebo nižšej potreby tepla na vykurovanie rodinného domu ako je normalizovaná hodnota podľa STN z roku 2016.

Príspevok

800 €

Na vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia vrátane projektového energetického hodnotenia domu.


Aké sú podmienky
získania štátneho príspevku?

Na to, aby ste mohli štátny príspevok získať, musíte pri zateplení splniť určité podmienky. Hlavu si z nich robiť však nemusíte, bezpečne Vás týmto procesom prevedieme.
 • 1.
  Na podporu majú nárok fyzické osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.
 • 2.
  Rodinný dom bol skolaudovaný aspoň desať rokov pred realizáciou zateplenia
 • 3.
  Rodinný dom má celkovú podlahovú plochu najviac 150 m2 pri jednom podlaží a najviac 300 m2 pri viacerých podlažiach.
 • 4.
  Rodinný dom, ktorý je predmetom zateplenia sa nachádza na území Slovenska a je využívaný výlučne na bývanie.

 • 5.
  Okrem štátnej podpory na obnovu rodinných domov ste nepožiadali o žiadnu inú štátnu podporu.
 • 6.
  Zatepľovacie práce na rodinnom dome sa boli začaté po 31. decembri 2014.
 • 7.
  Zateplenie domu bude realizované podľa platnej Slovenskej technickej normy STN.
 • 8.
  Zateplenie sa uskutoční na vonkajších stenách prostredníctvom systému s garantovanými parametrami.

Informácie prebraté zo stránky www.byvajteusporne.skReferencie.
Vybavené dotácie.

S vybavením žiadostí o príspevok na zateplenie aj samotnou realizáciou zateplenia máme už svoje skúsenosti. Pomohli sme už mnohým klientom po celom Slovensku. Pridajte sa aj vy k naším spokojným zákazníkom.

42

Vybavených žiadostí
Zrealizovali sme

RD Senec

Schválené 08/2019
Realizujeme

RD Dúbravka

Schválené 04/2020
Realizujeme

RD Ružinov

Schválené 04/2020
Realizujeme

RD Vinohrady

Schválené 04/2020
Schválené

RD Rača

Schválené 08/2019
Schválené

RD Rusovce

Schválené 08/2020
Schválené

RD Holice

Schválené 08/2019

Ďalšie referencie

Schválené 2019 - 2020

Pri realiazácií zateplenia spolupracujeme so spoločnosťou Hlikov s.r.o.


Využite šancu

Ušetrite na zateplení
so štátnou dotáciou

Jednoduchá a dostupná cesta k zníženiu nákladov na energiu a vykurovanie.
 • Projekt na zateplenie
 • Vybavenie žiadosti
 • Realizácia na kľúč

Mám záujem o:

ProjektPodanie žiadostiRealizáciaCertifikát

Kópia správy bude odoslaná na Váš e-mail.