Projekt na zateplenie

Ušetrite na zateplení
so štátnou dotáciou

Chystáte sa rekonštruovať dom? Využite príležitosť získať finančnú podporu od štátu na zateplenie rodinného domu a znížte si počiatočné náklady.

Spracovali sme už 35 žiadostí a projektov

Projekt na zateplenie

Ušetrite na zateplení
so štátnou dotáciou

Chystáte sa rekonštruovať dom? Využite príležitosť získať finančnú podporu od štátu na zateplenie rodinného domu a znížte si počiatočné náklady.

Spracovali sme už 35 žiadostí a projektov

Všetko pre
zateplenie Vášho domu.

Naša spoločnosť poskytuje kompletné služby spojené so zateplením starších rodinných domov s využitím štátneho príspevku na zateplenie. Pomôžeme Vám ušetriť nie len náklady na vykurovanie, ale aj na samotnú realizáciu zateplenia. Využite našu pomoc a ušetrite na zateplení. S nami to budete mať naozaj jednoduché.

1. Zabezpečenie vstupných podkladov

Najprv si zabezpečíme od Vás vstupné podklady a zameriame skutkový stav, ktorý poslúži k vypracovaniu projektu na zaptelenie.

2. Vypracovanie projektu zateplenia

Následne na základe týchto vstupov vypracujeme projekt. Ten je kľúčovým prvkom a základnou požiadavkou pre získanie štátneho príspevku na zateplenie.

3. Spracovanie podkladov pre dotáciu

Ďalším krokom je spracovanie a príprava podkladov pre získanie príspevku. Pomôžeme Vám úspešne zvládnuť tento administratívne náročný proces.

4. Vybavenie stavebného povolenia

Zateplenie domu je výrazný zásah do vhľadu a technických parametrov budovy, preto si vyžaduje stavebné povolenie. V rámci zjednodušenia ho vybavíme za Vás.

5. Realizácia zateplenia domu

Zateplenie zabezpečíme v spolupráci s licencovanou stavebnou spoločnosťou v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie.

6. Príprava certifikátu a kolaudácia

Posledným krokom bude certifikovať a skolaudovať dom. Vystavíme Vám energetický certifikát a na požiadanie zabezpečíme aj kolaudáciu.

Koľko ma
bude zateplenie stáť?

Každá renovácia a s ňou spojené zateplenie je individuálna a preto sa náklady na realizáciu, vybavenie stavebného povolenia a kolaudáciu stanovujú pre každý projekt individuálne.

Zabezpečenie vstupných podkladov

Vstupným podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie je zameranie a digitalizácia skutkového stavu (nie sú zahrnuté dopravné náklady).

150 €


Projekt zateplenia rodinného domu

Skladá sa zo stavebnej a architektonickej časti (výkresová a textová časť), projektového energetického hodnotenia a zhrnutia výsledkov projektového energetického hodnotenia (stupeň: projekt pre stavebné povolenie).

950 €


Vyplnenie a podanie žiadosti na ministerstvo

Na základe vstupných podkladov pripravíme a podáme žiadosť o dotáciu na ministerstvo.

200 €


Vybavenie stavebného povolenia

V prípade záujmu poskytujeme vybavenie stavebného povolenia, ktorého cena sa stanovuje individuálne podľa lokality stavby.
(platí iba pre Bratislavský kraj)

Realizácia zateplenia

Cenovú ponuku je možné vypracovať len na základe projektu pre stavebné povolenie.
(platí iba pre Bratislavský kraj)

Vybavenie kolaudácie

V prípade záujmu poskytujeme vybavenie kolaudácie, ktorej cena sa stanovuje individuálne podľa lokality stavby.
(platí iba pre Bratislavský kraj)

Energetický certifikát

Vyhotovenie energetického certifikátu vrátane energetického štítku a správy k energetickému certifikátu.

95 €


Aká je výška
štátneho príspevku?

Príspevkom na zateplenie rodinného domu sa žiadateľovi uhradí časť nákladov, ktoré vynaložil na realizáciu zateplenia rodinného domu. Príspevok na zateplenie rodinného domu sa môže poskytnúť do výšky 40 % oprávnených a uhradených nákladov maximálne do výšky 8800 €.

Príspevok

7000 €

Na zateplenie v závislosti na dosiahnutých tepelnoizolačných schopnostiach jednotlivých konštrukcií.

Bonus

1000 €

Za dosiahnutie rovnakej alebo nižšej potreby tepla na vykurovanie rodinného domu ako je normalizovaná hodnota podľa STN z roku 2016.

Príspevok

800 €

Na vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia vrátane projektového energetického hodnotenia domu.


Aké sú podmienky
získania štátneho príspevku?

Na to, aby ste mohli štátny príspevok získať, musíte pri zateplení splniť určité podmienky. Hlavu si z nich robiť však nemusíte, bezpečne Vás týmto procesom prevedieme.
 • 1.
  Na podporu majú nárok fyzické osoby s trvalým pobytom na Slovensku.
 • 2.
  Rodinný dom bol skolaudovaný aspoň desať rokov pred realizáciou zateplenia
 • 3.
  Rodinný dom má celkovú podlahovú plochu 150 m2 pri jednom podlaží a 300 m2 pri viacerých podlažiach.
 • 4.
  Rodinný dom, ktorý je predmetom zateplenia sa nachádza na území Slovenska a je využívaný výlučne na bývanie.
 • 5.
  Okrem štátnej podpory na obnovu rodinných domov ste nepožiadali o žiadnu inú štátnu podporu.

 • 6.
  Zateplenie domu zrealizovala spoločnosť s platnou licenciou.
 • 7.
  Zatepľovacie práce na rodinnom dome sa začali nie skôr ako po 31. decembri 2014.
 • 8.
  Zateplenie domu bude realizované podľa platnej Slovenskej technickej normy STN.
 • 9.
  Zateplenie sa uskutoční na vonkajších stenách prostredníctvom systému s garantovanými parametrami.
 • 10.
  Výmenu otvorových konštrukcií (okná a dvere) realizoval zhotoviteľ s licenciou (podmienka je platná od 1.1.2019).

Informácie prebraté zo stránky www.zatepluj.skReferencie.
Vybavené dotácie.

S vybavením žiadostí o príspevok na zateplenie aj samotnou realizáciou zateplenia máme už svoje skúsenosti. Pomohli sme už mnohým klientom po celom Slovensku. Pridajte sa aj vy k naším spokojným zákazníkom.

35

Vybavených žiadostí
Zrealizovali sme

RD Senec

Schválené 08/2019
Realizujeme

RD Dúbravka

Schválené 04/2020
Realizujeme

RD Ružinov

Schválené 04/2020
Realizujeme

RD Vinohrady

Schválené 04/2020
Schválené

RD Rača

Schválené 08/2019
Schválené

RD Dúbravka

Schválené 04/2020
Realizujeme

RD Ružinov

Schválené 04/2020
Realizujeme

RD Vinohrady

Schválené 04/2020

Využite šancu

Ušetrite na zateplení
so štátnou dotáciou

Jednoduchá a dostupná cesta k zníženiu nákladov na energiu a vykurovanie.
 • Projekt aj stavebné povolenie
 • Vybavenie žiadosti
 • Realizácia na kľúč

Mám záujem o:

ProjektStavebné povolenieRealizáciaKolaudácia

Kópia správy bude odoslaná na Váš e-mail.