Projekt na zateplenie v 2021

Ušetrite na zateplení
so štátnou dotáciou

Chystáte sa tento rok rekonštruovať dom? Využite príležitosť získať finančnú podporu od štátu na zateplenie rodinného domu a znížte si počiatočné náklady.

Spracovali sme už 42 žiadostí a projektov

Projekt na zateplenie

Ušetrite na zateplení
so štátnou dotáciou

Chystáte sa rekonštruovať dom? Využite príležitosť získať finančnú podporu od štátu na zateplenie rodinného domu a znížte si počiatočné náklady.

Spracovali sme už 42 žiadostí a projektov

Aká je výška
štátneho príspevku?

Príspevkom na zateplenie rodinného domu sa žiadateľovi uhradí časť nákladov, ktoré vynaložil na realizáciu zateplenia rodinného domu. Príspevok na zateplenie rodinného domu sa môže poskytnúť do výšky 40 % oprávnených a uhradených nákladov maximálne do výšky 8800 €.

Príspevok sa vypláca spätne, až po ukončení všetkých stavebných prác a uhradení všetkých záväzkov dodávateľov stavebných prác.

Príspevok

7000 €

Na zateplenie v závislosti na dosiahnutých tepelnoizolačných schopnostiach jednotlivých konštrukcií.

Bonus

1000 €

Za dosiahnutie rovnakej alebo nižšej potreby tepla na vykurovanie rodinného domu ako je normalizovaná hodnota podľa STN z roku 2016.

Príspevok

800 €

Na vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia vrátane projektového energetického hodnotenia domu.


Všetko pre
zateplenie Vášho domu.

Naša spoločnosť poskytuje kompletné služby spojené so zateplením starších rodinných domov s využitím štátneho príspevku na zateplenie. Pomôžeme Vám ušetriť nie len náklady na vykurovanie, ale aj na samotnú realizáciu zateplenia, výmenu otvorových konštrukcií a výmenu zdroja tepla na vykurovanie. Využite našu pomoc a ušetrite na komplexnej obnove rodinného domu. S nami to budete mať naozaj jednoduché.

1. Zabezpečenie vstupných podkladov

Najskôr si od Vás vyžiadame vstupné podklady a zameriame skutkový stav, ktorý poslúži k vypracovaniu projektu na zateplenie. Na osobnom stretnutí si spolu prejdeme všetky požiadavky výzvy a spôsob výpočtu výšky finančného príspevku.

2. Projektové energetické hodnotenie

Po obhliadke a zameraní skutkového stavu navrhneme požadovanú minimálnu hrúbku zateplenia obvodovej steny a ostatných zatepľovaných konštrukcií, vrátane definovania požadovaných parametrov otvorových konštrukcií v zmysle výzvy.

3. Vypracovanie projektu zateplenia

Následne na základe týchto vstupov vypracujeme projekt na zateplenie. Ten je kľúčovým prvkom a základnou požiadavkou pre získanie štátneho príspevku na zateplenie. Projekt obsahuje všetky požadované prílohy a náležitosti podľa požiadaviek výzvy.

4. Spracovanie podkladov pre dotáciu

Ďalším krokom je spracovanie a príprava podkladov pre získanie príspevku. Pomôžeme Vám úspešne zvládnuť tento administratívne náročný proces. Súčasťou tohto kroku je aj elektronické podanie online žiadosti a doručenie tlačenej verzii žiadosti na ministerstvo.

5. Realizácia zateplenia domu

Zateplenie a ostatne súvisiace práce zabezpečíme v spolupráci s licencovanou stavebnou spoločnosťou podľa projektu zateplenia, ktorý je odsúhlasený ministerstvom. Z priebehu stavebných prác pravidelne vyhotovujeme fotodokumentáciu, ktorá sa predkladá ministerstvu.

6. Príprava energetického certifikátu

Posledným krokom je spracovanie energetického certifikátu, ktorý preukazuje zhodu navrhovaného projektového riešenia a samotnej realizácie. Energetický certifikát je povinnou súčasťou príloh v žiadosti o dotáciu.

Koľko ma
bude zateplenie stáť?

Rekonštrukcia rodinného domu a s ňou spojené zateplenie, výmena otvorových konštrukcií, či zdroja tepla na vykurovanie je individuálna v závislosti na rozsahu stavebných prác a členitosti stavby. Náklady na samotnú realizáciu sa preto stanovujú až po vypracovaní projektu zateplenia.

Zabezpečenie vstupných podkladov

Vstupným podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie zateplenia je zameranie, digitalizácia skutkového stavu a fotodokumentácia (nie sú zahrnuté dopravné náklady).

100 €


Projekt zateplenia rodinného domu

Skladá sa zo stavebnej a architektonickej časti (výkresová a textová časť), projektového energetického hodnotenia a sumarizácie technických listov navrhovaných systémov a materiálov.

850 €


Vyplnenie a podanie žiadosti na ministerstvo

Na základe vstupných podkladov pripravíme a podáme žiadosť o dotáciu na ministerstvo.

150 €


Realizácia zateplenia

Cenovú ponuku je možné vypracovať len na základe projektu pre stavebné povolenie.
(platí iba pre Bratislavský kraj)

Energetický certifikát

Vyhotovenie energetického certifikátu vrátane energetického štítku a správy k energetickému certifikátu.

95 €

Garantujeme vrátenie
poplatkov za služby

V prípade, že by sa nepodarilo získať prispevok na zateplenie domu.

Ušetrite na zateplení
ešte o niečo viac

Za každého nového klienta, ktorého nám odporučíte získate zľavu v hodnote 100 EUR.

Aké sú podmienky
získania štátneho príspevku?

Na to, aby ste mohli štátny príspevok získať, musíte pri zateplení splniť určité podmienky. Hlavu si z nich robiť však nemusíte, bezpečne Vás týmto procesom prevedieme.
 • 1.
  Na podporu majú nárok fyzické osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.
 • 2.
  Rodinný dom bol skolaudovaný aspoň desať rokov pred realizáciou zateplenia
 • 3.
  Rodinný dom má celkovú podlahovú plochu najviac 150 m2 pri jednom podlaží a najviac 300 m2 pri viacerých podlažiach.
 • 4.
  Rodinný dom, ktorý je predmetom zateplenia sa nachádza na území Slovenska a je využívaný výlučne na bývanie.

 • 5.
  Okrem štátnej podpory na obnovu rodinných domov ste nepožiadali o žiadnu inú štátnu podporu.
 • 6.
  Zatepľovacie práce na rodinnom dome sa boli začaté po 31. decembri 2014.
 • 7.
  Zateplenie domu bude realizované podľa platnej Slovenskej technickej normy STN.
 • 8.
  Zateplenie sa uskutoční na vonkajších stenách prostredníctvom systému s garantovanými parametrami.

Informácie prebraté zo stránky www.byvajteusporne.sk


Často
kladené otázky.

Kedy bude vypísaný termín pre rok 2021?

Presný termín vypísania výzvy na podanie žiadosti o štátny príspevok na zateplenie zatiaľ nebol zverejnený. Predpokladané zverejnenie výzvy pre II. polrok 2021 bude cez leto alebo na jeseň. Čakať však na vypísanie termínu nemusíte. S prípravou projektu môžete začať ihneď bez rizika straty vložených peňazí.

Čo ak mi príspevok neschvália?

Naša spoločnosť má počas svojej pôsobnosti v tejto oblasti 100% úspešnosť pri podávaní a schvaľovaní príspevkov na zateplenie a preto garantujeme jej schválenie. V opačnom prípade budú peniaze za naše služby vrátené v plnej výške.

Mám čakať na vypísanie termínu?

Aj bez presného termínu doporučujeme kontaktovať nás v predstihu, najlepšie hneď ako sa rozhodnete pre zateplenie. Po vypísaní termínu už pre veľký záujem nemusíme stihnúť pripraviť všetku projektovú dokumentáciu a ďalšie náleźitosti. Kontaktujete nás prosím priebežne, objednávky prijímame počas celého roka 2021.

Kedy sa platí za projekt a energetický certifikát?

Cena za zameranie, vypracovanie projektu a podanie žiadosti sa uhrádza po podaní žiadosti na ministerstvo. O podaní žiadosti na ministerstvo žiadateľa informujeme mailom s potvrdením o podaní. Cena za vypracovanie energetického certifikátu sa uhrádza po jeho odovzdaní investorovi. Energetický certifikát sa spracúva po dokončení stavebných prác.


Referencie.
Vybavené dotácie.

S vybavením žiadostí o príspevok na zateplenie aj samotnou realizáciou zateplenia máme už svoje skúsenosti. Pomohli sme už mnohým klientom po celom Slovensku. Pridajte sa aj vy k naším spokojným zákazníkom.

42

Vybavených žiadostí
Zrealizovali sme

RD Senec

Schválené 08/2019
Realizujeme

RD Dúbravka

Schválené 04/2020
Realizujeme

RD Ružinov

Schválené 04/2020
Realizujeme

RD Vinohrady

Schválené 04/2020
Schválené

RD Rača

Schválené 08/2019
Schválené

RD Rusovce

Schválené 08/2020
Schválené

RD Holice

Schválené 08/2019

Ďalšie referencie

Schválené 2019 – 2020

Pri realiazácií zateplenia spolupracujeme so spoločnosťou Hlikov s.r.o.


Využite šancu

Ušetrite na zateplení
so štátnou dotáciou

Jednoduchá a dostupná cesta k zníženiu nákladov na energiu a vykurovanie.
 • Projekt na zateplenie
 • Vybavenie žiadosti
 • Realizácia na kľúč

Mám záujem o:

ProjektPodanie žiadostiRealizáciaCertifikát

Kópia správy bude odoslaná na Váš e-mail.


Čo hovoria
naši spokojní klienti?

Vždy sa snažíme urobiť viac ako je bežný štandard, či už sa jedná o poskytovanie informácií alebo samotný zákaznický servis. Môžete si tak byť istí, že dostanete profesionálne služby, s ktorými bude naozaj spokojní.

Tomáš Zeman

Spolupráca so spoločnosťou M&H project s.r.o. bola absolútne profesionálna, dostali sme exaktne informácie a presné inštrukcie a vždy bezodkladne.

Miroslav Šulek

Som spokojný s komunikáciou, prístupom a vysvetlením všetkého, čo sa týka projektu a dotácie. Odporúčam spoluprácu s M&H project.

Ľubomír Schwarz

M&H project mi dalo presné pokyny ako postupovať pri príprave projektu a žiadosti o dotáciu na zateplenie, vypracovalo samotný projekt a podalo žiadosť. Všetko prebehlo v poriadku a dotácia nám bola pridelená. Boli sme veľmi spokojní s ich prístupom a kvalitou ich práce.

Richard Kollár

Vrelo odporúčam f. M&H project pre profesionálny prístup od vypracovania projektu až po záver. Promptné zodpovedanie mnohých mojich dotazov a otázok a opakované konzultácie a riešenie detailov priamo na stavbe.

Peter Bánovec

Projektová kancelária M&H project nám zabezpečila dokumentáciu pre zateplenie nášho 80r. rodinného domčeka spolu so žiadosťou o príspevok na zateplenie z Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorá bola na základe spracovanej dokumentácie úspešná. Naša spolupráca bola korektná a k našej plnej spokojnosti. Preto sme si ich vybrali aj pre ďalšie projekčné práce.

Jaroslav Paľa

S prácou spoločnosti M&H project s.r.o. som bol 100% spokojný. Okrem projektovej činnosti ma previedli aj celým procesom podania žiadosti a všetkých ostatných náležitostí až po jej úspešné ukončenie. Pri akejkoľvek otázke týkajúcej sa procesu boli maximálne ochotní. Služby spoločnosti môžem vrelo odporučiť aj ostatným.

Jaroslav Kračún

Kancelária M&H vypracovala projekt na zateplenie niekoľkých rodinných domov za účelom získania dotácie byvajteusporne.sk. Zástupca kancelárie nemal problém vycestovať na obhliadku ďaleko od Bratislavy. Projekty boli vypracované kvalitne a včas. Kancelária tiež zabezpečila predloženie dokumentácie na schválenie ministerstvu. So službami som bol veľmi spokojný.

Branislav Malovec

Projektová kancelária M&H project kompletne spracovala a podala žiadosť o štátnu dotáciu na zateplenie. Oceňujem profesionalitu, flexibilitu a ochotu odpovedať na všetky moje otázky počas procesu. Dotácia bola schválená a energetický certifikát na zateplený dom bol vystavený taktiež bez akýchkoľvek problémov.