Projekt na mieru

Rodinný dom


Navrhujeme funkčné moderné rodinné domy s dôrazom na architektúru, praktické riešenia a energetickú efektívnosť.


Cenová ponuka na vyžiadanie

Mám záujem

Projekt na mieru

Bytový dom


Navrhujeme moderné bytové domy s dôrazom na životný štýl, praktické riešenia a finančnú efektívnosť.


Cenová ponuka na vyžiadanie

Mám záujem

Projekt na mieru

Iná budova


Navrhnúť vieme aj iný typ budovy podľa Vašich potrieb, ako napr. polyfunkčné alebo administratívne budovy.


Cenová ponuka na vyžiadanie

Mám záujem


Stupne
projektovej dokumentácie.

Zabezpečujeme kompletné projektové riešenie pre rôzne typy rodinných domov, bytových domov a iných budov. V závislosti na Vašich požiadavkách dokážeme profesionálne navrhnúť riešenie, technicky ho spracovať a pripraviť projektovú dokumentáciu.

Architektonická štúdia

Štúdia obsahuje návrh budúceho vzhľadu - architektúru budovy, dispozíciu vnútorných priestorov, pôdorysy a vizualizácie exteriéru domu alebo budovy.

Projekt na územné rozhodnutie

Dokumentácia obsahuje architektonicko – stavebné riešenie, projekt statiky, protipožiarnej bezpečnosti, elektroinštalácie, zdravotechniky, vykurovania a energetickú hospodárnosť budovy.

Projekt na stavebné rozhodnutie

Dokumentácia obsahuje architektonicko – stavebné riešenie, projekt statiky, protipožiarnej bezpečnosti, elektroinštalácie, zdravotechniky, vykurovania a energetickú hospodárnosť budovy.

Realizačný projekt

Dokumentácia obsahuje jednotlivé časti (profesie) spracované vo väčšej podrobnosti jednoznačne určujúce konštrukčné a technické riešenie stavby, spolu s výkazom výmerom a rozpočetom.

Naše
referencie.

S návrhom rodinných domov a iných budov máme už svoje skúsenosti. Tu je na ukážku niekoľko z nich.

Bungalov Myjava

Projekt rodinného domu

Rodinný dom Pósfa

Projekt rodinného domu

Rodinný dom Staré Hory

Projekt rodinného domu

Rodinný dom Kopaničná

Projekt rodinného domu