Polyfunkčný objekt Kráľová pri Senci

Polyfunkčný objekt sme navrhli v existujúcej zástavbe na rožnom pozemku. V minulosti na pozemku stál rodinný dom z 50-tych rokov, ktorý nebolo možné zachovať vzhľadom na charakter novostavby. Polyfunkčný charakter objektu predurčil jeho tvarové a hmotové riešenie. Objekt sme navrhli v minimalistickom dizajne založenom na jednoduchých čistých líniách, ktoré majú charakterizovať druh prevádzky. Na prízemí je situovaná prevádzka ambulancie s lekárňou a na druhom nadzemnom podlaží veľkometrážny byt s terasou.

Lokalita: Kráľová pri Senci
Dokumentácia: architektonická štúdia, projekt pre stavebné povolenie, realizačný projekt
Stav: v realizácii

Lokalita

Nárožný pozemok, na ktorom je objekt osadený umožnil priame prepojenie objektu s administratívnym a kultúrnym centrom obce. Navrhovaný objekt sa svojimi jednoduchými jednoznačne z okolitej zástavby vyčleňuje a zároveň definuje jeho nebytový charakter. Okolitú zástavbu objekt rešpektuje najmä materialitou a farebným stvárnením fasády.

Exteriér

Interiér lekárne

Interiér bytu

1. nadzemné podlažie
2. nadzemné podlažie

Objekt sme rozdelili na tri prevádzkové celky: ambulanciu všeobecného lekára, všeobecnú lekáreň a veľkometrážny byt.

Ambulancia všeobecného lekára: Ambulancia sme navrhli s ohľadom na komfort pacienta vo forme prepojenej čakárne s exteriérovou terasu.

Lekáreň: Vnútorný dizajn lekárne priamo komunikuje s hmotovým a materiálovým riešením fasády prostredníctvom veľkých presklených plôch.

Veľkometrážny byt: Byt je určený pre bývanie 4-5 člennej rodiny. Je prístupný zo súkromného dvora . Veľkometrážny byt je funkčne rozdelený na dennú nočnú časť.

Materialita

Tehlový obklad

Exteriér

Zelená stena

Interiér

Mozaikové podlahy

Interiér

Mahagónové drevo

Interiér
Dotácie na zateplenie domov pre rok 2021

Chystáte sa zatepľovať? Spustili sme objednávky pre tento rok.

Mám záujem

Dotácie na zateplenie rodinných domov pre rok 2021

Chystáte sa zatepľovať? Spustili sme objednávky pre tento rok.

Mám záujem