Polyfunkčný objekt Kráľová pri Senci

Polyfunkčný objekt sme navrhli v existujúcej zástavbe na rožnom pozemku. V minulosti na pozemku stál rodinný dom z 50-tych rokov, ktorý nebolo možné zachovať vzhľadom na charakter novostavby. Polyfunkčný charakter objektu predurčil jeho tvarové a hmotové riešenie. Objekt sme navrhli v minimalistickom dizajne založenom na jednoduchých čistých líniách, ktoré majú charakterizovať druh prevádzky. Na prízemí je situovaná prevádzka ambulancie s lekárňou a na druhom nadzemnom podlaží veľkometrážny byt s terasou.

Lokalita: Kráľová pri Senci
Dokumentácia: architektonická štúdia, projekt pre stavebné povolenie, realizačný projekt
Stav: v realizácii

Lokalita

Nárožný pozemok, na ktorom je objekt osadený umožnil priame prepojenie objektu s administratívnym a kultúrnym centrom obce. Navrhovaný objekt sa svojimi jednoduchými jednoznačne z okolitej zástavby vyčleňuje a zároveň definuje jeho nebytový charakter. Okolitú zástavbu objekt rešpektuje najmä materialitou a farebným stvárnením fasády.

Exteriér

Interiér lekárne

Interiér bytu

1. nadzemné podlažie
2. nadzemné podlažie

Objekt sme rozdelili na tri prevádzkové celky: ambulanciu všeobecného lekára, všeobecnú lekáreň a veľkometrážny byt.

Ambulancia všeobecného lekára: Ambulancia sme navrhli s ohľadom na komfort pacienta vo forme prepojenej čakárne s exteriérovou terasu.

Lekáreň: Vnútorný dizajn lekárne priamo komunikuje s hmotovým a materiálovým riešením fasády prostredníctvom veľkých presklených plôch.

Veľkometrážny byt: Byt je určený pre bývanie 4-5 člennej rodiny. Je prístupný zo súkromného dvora . Veľkometrážny byt je funkčne rozdelený na dennú nočnú časť.

Materialita

Tehlový obklad

Exteriér

Zelená stena

Interiér

Mozaikové podlahy

Interiér

Mahagónové drevo

Interiér

Máte záujem o projekt? Neváhajte nás kontaktovať.