Dvojdom Devínska Nová Ves

Pri navrhovaní rodinného dvojdomu sme inšpiráciu čerpali v tradičnej ľudovej architektúre typickej pre lokalitu, v ktorej je dom situovaný. Hlavnú hmotu objektu tvoria dve sedlové strechy posadené kolmo na hmotu prízemia. Urbanistický koncept riešeného pozemku sme postavili na vytvorení dostatočného počtu parkovacích státí a samostatných súkromných záhradiek, ktoré majú obyvateľom domu poskytovať dostatok súkromia v existujúcej zástavbe.

Lokalita: Devínska Nová Ves
Dokumentácia: architektonická štúdia, projekt pre stavebné povolenie
Stav: v realizácii

Exteriér

Interiér

1. nadzemné podlažie
2. nadzemné podlažie
Stavbu sme rozdelili na dve bytové jednotky po vertikále. Samotné bytové jednotky sú horizontálne členené na dennú časť na prízemí a nočnú časť v podkroví. Prepojením interiéru s exteriérom sme obytné jednotky zväčšili o ďalšiu miestnosť, exteriérovú miestnosť. Funkčne každá bytová jednotka zabezpečuje potreby pre bývanie 4-5 člennej rodiny.

Materialita

Tehlový obklad

Exteriér

Tenkovrstvová omietka

Exteriér

Strešná krytina

Exteriér

Lemovanie obkladu

Exteriér
Dotácie na zateplenie domov pre rok 2021

Chystáte sa zatepľovať? Spustili sme objednávky pre II. polrok.

Mám záujem

Dotácie na zateplenie rodinných domov pre rok 2021

Chystáte sa zatepľovať? Spustili sme objednávky pre II. polrok.

Mám záujem