Dvojdom Devínska Nová Ves

Pri navrhovaní rodinného dvojdomu sme inšpiráciu čerpali v tradičnej ľudovej architektúre typickej pre lokalitu, v ktorej je dom situovaný. Hlavnú hmotu objektu tvoria dve sedlové strechy posadené kolmo na hmotu prízemia. Urbanistický koncept riešeného pozemku sme postavili na vytvorení dostatočného počtu parkovacích státí a samostatných súkromných záhradiek, ktoré majú obyvateľom domu poskytovať dostatok súkromia v existujúcej zástavbe.

Lokalita: Devínska Nová Ves
Dokumentácia: architektonická štúdia, projekt pre stavebné povolenie
Stav: v realizácii

Exteriér

Interiér

1. nadzemné podlažie
2. nadzemné podlažie
Stavbu sme rozdelili na dve bytové jednotky po vertikále. Samotné bytové jednotky sú horizontálne členené na dennú časť na prízemí a nočnú časť v podkroví. Prepojením interiéru s exteriérom sme obytné jednotky zväčšili o ďalšiu miestnosť, exteriérovú miestnosť. Funkčne každá bytová jednotka zabezpečuje potreby pre bývanie 4-5 člennej rodiny.

Materialita

Tehlový obklad

Exteriér

Tenkovrstvová omietka

Exteriér

Strešná krytina

Exteriér

Lemovanie obkladu

Exteriér

Máte záujem o projekt? Neváhajte nás kontaktovať.