Novostavba Kraľovianky

Rodinný dom navrhnutý pre mladú aktívne žijúcu rodinu uzatvára slepú ulicu v novonavrhovanej zástavbe rodinných domov. Gradovanie stavby sme dosiahli plynulým prechodom jednopodlažnej hmoty do dvojpodlažnej v zadnej časti pozemku, ktorá tvorí súkromné krídlo obytnej časti. Dom sme kocipovali v minimalisticom štýle s ohľadom na jeho funkčnosť a racionálne rozdelenie domu na prevádzkové celky.

Lokalita: Kráľovianky
Dokumentácia: architektonická štúdia, projekt pre stavebné povolenie, realizačný projekt
Stav: v realizácii

Exteriér

Interiér

1. Nadzemné podlažie
2. Nadzemné podlažie
Pôdorysné členenie stavby v plnej miere akceptuje tvar pozemku. Navrhli sme Y-lónový pôdorysný tvar, ktorý umožnil dispozične členiť pôdorys na prevádzkové celky: denná, nočná časť a hospodárske zázemie s garážou v samostatnom krídle domu.

Materialita

Máte záujem o projekt? Neváhajte nás kontaktovať.