Novostavba Kraľovianky

Rodinný dom navrhnutý pre mladú aktívne žijúcu rodinu uzatvára slepú ulicu v novonavrhovanej zástavbe rodinných domov. Gradovanie stavby sme dosiahli plynulým prechodom jednopodlažnej hmoty do dvojpodlažnej v zadnej časti pozemku, ktorá tvorí súkromné krídlo obytnej časti. Dom sme kocipovali v minimalisticom štýle s ohľadom na jeho funkčnosť a racionálne rozdelenie domu na prevádzkové celky.

Lokalita: Kráľovianky
Dokumentácia: architektonická štúdia, projekt pre stavebné povolenie, realizačný projekt
Stav: v realizácii

Exteriér

Interiér

1. Nadzemné podlažie
2. Nadzemné podlažie
Pôdorysné členenie stavby v plnej miere akceptuje tvar pozemku. Navrhli sme Y-lónový pôdorysný tvar, ktorý umožnil dispozične členiť pôdorys na prevádzkové celky: denná, nočná časť a hospodárske zázemie s garážou v samostatnom krídle domu.

Materialita

Dotácie na zateplenie domov pre rok 2021

Chystáte sa zatepľovať? Spustili sme objednávky pre II. polrok.

Mám záujem

Dotácie na zateplenie rodinných domov pre rok 2021

Chystáte sa zatepľovať? Spustili sme objednávky pre II. polrok.

Mám záujem