Protipožiarna bezpečnosť stavieb

Ponúkame kompletné riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavieb zahŕňajúce vypracovanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru a vypracovanie projektovej dokumentácie.
  • Analýza nebezpečenstva vzniku požiaru
  • Projektová dokumentácia PBS
  • Posúdenie PBS
  • Poradenstvo

Máte záujem?


Cena protipožiarnej bezpečnosti sa stanovuje podľa rozsahu a zložitosti.

Cenová ponuka na vyžiadanie

Odoslať

Požiadavky kladené na stavebný objekt

  1. Zabezpečenie požadovanej stability a nosnosti na určitý čas
  2. Bezpečná evakuácia osôb
  3. Zabezpečenie odvodu tepla a splodín horenia
  4. Zamedzenie šíreniu požiaru medzi požiarnymi úsekmi v stavbe alebo na inú stavbu
  5. Umožnenie účinného a bezpečného zásahu hasičskej jednotke

Vzorový projekt

Pre lepšiu predstavu sme pre vás pripravili k nahliadnutiu vzorový projekt pre rodinný dom tak, ako ho odovzdávame našim klientom. Príklady spracovania pre iné typy budov radi poskytneme na vyžiadanie.

Naše
referencie.

S protipožiarnou bezpečnosťou máme už svoje skúsenosti. Pre našich klientov sme ich pripravili už viac než 450. Tu je na ukážku niekoľko z nich.

PBS pre sklad

PBS pre rodinný dom

PBS pre bytový dom

PBS pre bytový dom

PBS pre rodinný dom

PBS pre bytový dom

PBS pre polyfukciu

PBS pre polyfunciu