Protipožiarna bezpečnosť stavieb

Ponúkame kompletné riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavieb zahŕňajúce vypracovanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru a vypracovanie projektovej dokumentácie.
  • Analýza nebezpečenstva vzniku požiaru
  • Projektová dokumentácia PBS
  • Posúdenie PBS
  • Poradenstvo

Máte záujem?


Cena protipožiarnej bezpečnosti sa stanovuje podľa rozsahu a zložitosti.

Cenová ponuka na vyžiadanie

Odoslať

Požiadavky kladené na stavebný objekt

  1. Zabezpečenie požadovanej stability a nosnosti na určitý čas
  2. Bezpečná evakuácia osôb
  3. Zabezpečenie odvodu tepla a splodín horenia
  4. Zamedzenie šíreniu požiaru medzi požiarnymi úsekmi v stavbe alebo na inú stavbu
  5. Umožnenie účinného a bezpečného zásahu hasičskej jednotke

Vzorový projekt

Pre lepšiu predstavu sme pre vás pripravili k nahliadnutiu vzorový projekt pre rodinný dom tak, ako ho odovzdávame našim klientom. Príklady spracovania pre iné typy budov radi poskytneme na vyžiadanie.

Naše
referencie.

S protipožiarnou bezpečnosťou máme už svoje skúsenosti. Pre našich klientov sme ich pripravili už viac než 450. Tu je na ukážku niekoľko z nich.

PBS pre sklad

PBS pre rodinný dom

PBS pre bytový dom

PBS pre bytový dom

PBS pre rodinný dom

PBS pre bytový dom

PBS pre polyfukciu

PBS pre polyfunciu

Dotácie na zateplenie domov pre rok 2021

Chystáte sa zatepľovať? Spustili sme objednávky pre tento rok.

Mám záujem

Dotácie na zateplenie rodinných domov pre rok 2021

Chystáte sa zatepľovať? Spustili sme objednávky pre tento rok.

Mám záujem