Tepelnotechnický posudok

Ponúkame detailné a presné spracovanie tepelnotechnického posudku pre všetky typy budov.
Tepelnotechnický posudok hodnotí tepelnotechnické charakteristiky konštrukcie a to pomocou nasledovných parametrov:
  • Súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie (tepelný odpor stavebnej konštrukcie)
  • Vnútorná povrchová teplota stavebnej konštrukcie
  • Množstvo skondenzovanej a vyparenej vodnej pary v konštrukcii za rok
  • Vzduchová priepustnosť škár a stykov stavebných konštrukcií
  • Tepelná prijímavosť podlahovej konštrukcie
  • Potreba tepla na vykurovanie a tepelná stabilita miestnosti

Máte záujem?


Cena tepelnotechnických posudkov sa stanovuje podľa rozsahu a zložitosti.

Cenová ponuka na vyžiadanie

Odoslať


Naše
referencie.

S prípravou tepelnotechnických posudkov máme už svoje skúsenosti. Pre našich klientov sme ich pripravili už viac než 40. Tu je na ukážku niekoľko z nich.

RD Bratislava

BD Vazovova

RD Bánovce

RD Martin

RD Stupava

BD Bratislava

BD Biely kríž

BD Tichá

Dotácie na zateplenie domov pre rok 2021

Chystáte sa zatepľovať? Spustili sme objednávky pre II. polrok.

Mám záujem

Dotácie na zateplenie rodinných domov pre rok 2021

Chystáte sa zatepľovať? Spustili sme objednávky pre II. polrok.

Mám záujem