Tepelnotechnický posudok

Ponúkame detailné a presné spracovanie tepelnotechnického posudku pre všetky typy budov.
Tepelnotechnický posudok hodnotí tepelnotechnické charakteristiky konštrukcie a to pomocou nasledovných parametrov:
  • Súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie (tepelný odpor stavebnej konštrukcie)
  • Vnútorná povrchová teplota stavebnej konštrukcie
  • Množstvo skondenzovanej a vyparenej vodnej pary v konštrukcii za rok
  • Vzduchová priepustnosť škár a stykov stavebných konštrukcií
  • Tepelná prijímavosť podlahovej konštrukcie
  • Potreba tepla na vykurovanie a tepelná stabilita miestnosti

Máte záujem?


Cena tepelnotechnických posudkov sa stanovuje podľa rozsahu a zložitosti.

Cenová ponuka na vyžiadanie

Odoslať


Naše
referencie.

S prípravou tepelnotechnických posudkov máme už svoje skúsenosti. Pre našich klientov sme ich pripravili už viac než 40. Tu je na ukážku niekoľko z nich.

RD Bratislava

BD Vazovova

RD Bánovce

RD Martin

RD Stupava

BD Bratislava

BD Biely kríž

BD Tichá