Projektové
energetické hodnotenie

Ponúkame detailné a presné spracovanie projektového hodnotenia (energetické kritérium) pre všetky typy budov. 

Projektové hodnotenie je súčasťou projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, keď je budova v čase prípravy a rozhoduje sa o type a hrúbkach izolácie v jednotlivých skladbách obálky budovy a taktiež o spôsobe a príprave teplej vody. 

Hodnotí tepelnoizolačné vlastnosti obálky budovy a energetickú náročnosť budovy z hľadiska potreby tepla na vykurovanie podľa STN 73 0540 (energetické kritérium), ale aj potreby energie ako celku. Hodnotí a optimalizuje teda všetky energetické vstupy pre zaistenie požadovaného vnútorného prostredia – vykurovanie, príprava teplej vody, vetranie – klimatizácia, zabudované osvetlenie. 

Vzorový projekt

Pre lepšiu predstavu sme pre vás pripravili k nahliadnutiu vzorový projekt pre rodinný dom tak, ako ho odovzdávame našim klientom. Príklady spracovania pre iné typy budov radi poskytneme na vyžiadanie.

Upozornenie

Spracovaný výpočet predpokladá normalizovaný režim prevádzky budovy, nie je preto možné ho priamo porovnať s reálnou spotrebou energie.

Máte záujem?


Cena projektového hodnotenia sa stanovuje individuálne podľa rozsahu a zložitosti.

Cenová ponuka na vyžiadanie

Odoslať


Naše
referencie.

S projektovým hodnotením máme už svoje skúsenosti. Pre našich klientov sme ich pripravili už viac než 1 400. Tu je na ukážku niekoľko z nich.

RD Kátov

RD Vlkanová

RD Staré Hory

Jazdecký areál

RD Selce

RD Stupava

RD Chorvátsky Grob

Mnoho ďalších